Apr 01, 2024

मानिसहरूको निम्ति मुक्तिदाता

SCRIPTURE READING — यशैया ५३:५

तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका नििमत छेड़ियो वा घाइते भयो। हाम्रा अधर्मका नििमत ऊ पेलियो। हामीमा शािनत लयाउने दणड उसमाथि पऱयाे, र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं।
यशैया ५३:५
येशूको रगत पापको निम्ति अचुक औषधी हो। ख्रीष्टको आफ्नै इच्छाले क्रुसमा मर्नुभएको थियो, नत्रभने त्यसको केही फाइदा हुने थिएन वा पाप हरण हुने थिएन। यदि पापको दण्डलाई बोक्न निर्दोष व्यक्ति राजी भएन भने परमेश्वरको न्यायले काम गर्दैनथ्यो। पापीको ठाउँ येशूले लिनुभएकोले न्यायको दण्ड उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो।
हामी अनन्तको आनन्दमा सहभागी हुन सकौँ भनेर नै येशू “बेदनाहरूले लादिएको मानिस” हुनुभयो। यस पापपापैको हिलोको दलदलमा फसिरहेको र विग्रिएको, अन्धकार, मृत्यु र श्रापको भुमरिमा परेको यस ससांरमा अवर्णीय महिमाको स्थानबाट परमेश्वरले आफ्नाे पुत्रलाई आउन दिनुभयो। उहाँ अनुग्रह र परमसत्यले भरिनु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आफ्नाे प्रेमको छातीबाट अलग हुन, स्वर्गदुतहरूको अर्चना र भक्तिभाऊबाट छुटाएर, दु:खकष्ट, बेइज्जत र मृत्यु सहन परमेश्वरले उहाँलाई यस संसारमा आउन अनुमति दिनुभयो।
क्रूसमा हेर्नुहोस्, पापको शिकार त्यहाँ उचालिएको छ। आफ्नै शरीरमा ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू बोक्नुभएको थियो। तपाईँको मुक्तिको मोल तिर्न उहाँले दु:ख, कष्ट, पीडा र वेदना भोग्नुभएको थियो।
हाम्रै निम्ति पिउन तितो प्याला उहाँलाई दिइएको थियो। त्यस प्यालामा हाम्रो पाप मिसिकएको थियो। हाम्रो ओठबाट हाम्रो प्रिय मुक्तिदाताले त्यो प्याला लिनुभयो र आफैले पिउनुभयो, र त्यसको ठाउँमा उहाँले हामीलाई मुक्तिको कप दिनुभयो। हाम्रो दु:खकष्ट, पीडा कतिको ठुलो रहेछ, हाम्रा पापहरू कतिको गहिरो रहेछ भनेर हामीले नाप्न सक्दैनौँ। तर उहाँले उहाँको मानवीय सहानुभुति, प्रेमले हामीलाई घेर्नुभएको छ र हामीलाई उचाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पीडाको गहिऱ्याइमा हामी पुग्नुपरेन।
उहाँले दिनुभएको आशामा हामी खुशी र आनन्द मनाउन सक्छौँ। उहाँले गर्नुभएका पुण्य पहलमा हामीले क्षमा पाएका छौँ र हामीमा शान्ति छ। हाम्रा पापहरू धुन उहाँ मर्नुभयो। उहाँको धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिऱ्याउनुभएको छ। त्यसले गर्दा स्वर्गको समाजमा स्थान पाउन हामी हुन गएका छौँ। त्यहाँ हामी सदासदा रहनेछौँ।
९१

अर्को
previous
chat