Apr 03, 2024

जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानी

SCRIPTURE READING — यूहन्ना ४:१४।

जस-जसले मैले दिने पानी पिउँछ तयाे कहिलयै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म तयसलाई दिनेछु, तयाे तयसमा अननत जीवनको नििमत उम्रिरहने पानीको मूल बननेछ!
यूहन्ना ४:१४।
कतिपय मानिसहरू शारीरिक भन्दा मानसिक र आत्मिक रोगले दु:ख पाइरहेकाछन्। तिनीहरू येशूकहाँ नआउञ्जेल त्यसबाट मुक्त हुँदैन। उहाँ जीवनको पानीको मुल स्रोत हुनुहुन्छ। आत्मिक र मानसिकरूपमा बिरामी भएकाहरूलाई निको पार्ने येशू शक्तिशाली चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ।
यदि हामीले येशूलाई छोड्यौँ भने हामीले पक्डि राख्ने केही कुरो पनि हुँदैन। तर तिर्खाउँदै उहाँकहाँ हामी आइरह्यौँ भने उहाँले हामीमा निरन्तररूपमा आशिषको खोलो बगाइरहनुहुनेछ, जुन हामीले पिउन सक्दछौँ।
यदि संसारको मुहानहरू पिउँदै हाम्रो तिर्खा मेट्न थाल्यौँ भने हामी फेरि तिर्खाउन थाल्छौँ। जताततै मानिसहरू असंतुष्ट छन्। तिनीहरूको आत्मिक र मानसिक आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने भित्री चाहना छ। त्यो परिपुर्ति गर्ने केवल एक जनामात्र हुनुहुन्छ। उहाँ संसारको आवश्यकता वा सारा राष्ट्रको चाहना येशू हुनुहुन्छ। उहाँलेमात्र दिन सन्नुहुने ईश्वरीय अनुग्रह जीवित पानी हो। यसले मानिसलाई ताजा, निर्मल र फुर्तिलो बनाउँछ।
जो मानिसले येशूको प्रेमको रसास्वादन गर्दछ उसले निरन्तर रूपमा अझ धेरै स्वाद लिन चाहन्छ। त्यो भन्दा उसलाई अरू कुनै चाहना गर्दैन। धनसम्पत्ति, संसारको मोजमज्जा, मानसम्मान, अभिनन्दन, अरूमाथि अधिकार जमाउने र प्रतिष्ठाले उसलाई आकर्षित गर्दैन। उसको हृदयको निरन्तर क्रन्दन भनेकै प्रभु मलाई अझ धेरै तपाईँ दिनुहोस्। मानिसलाई के आवश्यकता छ सो प्रकट गर्नुहुनेले उसको भोक र तिर्खालाई मेटाउन उहाँ पर्खिरहनुभएको छ। मानिसको सबै स्रोत र उसमा भरपर्ने साधनहरू असफल हुन्छ। उसमा भएको मुहान सुक्दछ। उसको तलाऊहरू खालि हुन्छन्। तर मुक्तिदाताको स्रोत र मूहान कहिल्यै पनि सुक्दैन। हामी दिन दिन पिउन सक्छौँ र पिइरहनु सक्छौँ तर त्यो कहिल्यै पनि सुक्दैन। उहाँको स्रोत जहिले पनि ताजा नै भइरहन्छ। जो मानिसमा ख्रीष्ट रहनुहुन्छ उसमा आशिषको मुहान बगिरहेको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,“जस-जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्याे कहिल्यै तिर्खाउनेछैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु, त्याे त्यसमा अनन्त जीवनको नििश्चत उम्रिरहने पानीको मुल बन्नेछ!” त्यही स्रोतबाट उसलाई चाहेको बल र अनुग्रह प्रसस्त मात्रामा खिचीरहन सक्दछ।
जो मानिसले जीवित पानी पिउँछ ऊ आफै जीवनको मुहान हुन जान्छ। पाउने मानिस दिने हुन्छ। ख्रीष्टको अनुग्रह मरुभुमिमा पानीको तलाऊ जस्तै छ। यो ताजा भरिरहन्छ। जो मानिसहरू नाश हुनै लागेको छ, तिनीहरू पिउन आत्तुरी हुन्छन्।
९३

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat