Jun 03, 2024

पैसाको सही र उचित मूल्य

SCRIPTURE READING — हितोपदेश ३:९-१०

“आफ्नाे धन-सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तिम्रा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन्, र तिम्रा भाँड़ाहरू नयाँ मद्यले चुलिएर पोखिनेछन्।”
हितोपदेश ३:९-१०।
हाम्रो उच्चत्तम फाइदाको निम्ति चाहिने सबै थोकहरू दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले सिकाउँदछ। तिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले नै आफ्नो हो भनेर दावी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको दावीलाई सम्मान गर्नु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ। परमेश्वरको दावीलाई सम्मान गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको विशेष आशिष् पर्दछ।
सबै मानिसहरूसँग परमेश्वरले गर्नुहुने कारोबारमा एउटा अति उल्लेखनीय नीति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रभुले हाम्रा प्रथम् पितामाता अदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो। तिनीहरू खुशी र सन्तुष्ट होस् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई चाहिने प्रत्येक थोक तिनीहरूको वरिपरि राख्नुभएको थियो, तर ती सबै थोक परमेश्वरको हो भनेर तिनीहरूले महसुस गरुन् भनेर उहाँले सिकाउनुभएको थियो। त्यस बगैँचामा धेरै फलफुलहरू उम्रिएका थिए। ती फलफुलहरू हेर्नमा रमाइलो, खानमा स्वस्थ र स्वादिलो थियो। ती सबै फलफुलहरू आदम र हव्वाले बिना रोकतोक खान सक्थ्यो। तर केवल एउटा रूखको फल खान मात्र परमेश्वरले निषेधित गर्नुभएको थियो। “तिमीले त्यो रूखको फल नखानु” भनेर परमेश्वरले आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरू परमेश्वरप्रति आभारित र बफादारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर जाँच्न वा तिनीहरूलाई आत्मनिर्णय गराउन त्यो रूख त्यहाँ राखिएको थियो।
यसरी प्रभुले हामीलाई येशू दिनुभएर स्वर्गको सबै श्रीसम्पत्ति हामीलाई दिनुभएको थियो। येशूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सबै थोक बढो आनन्दसाथ उपभोग गरुन् भन्ने उहाँको योजना थियो।
परमेश्वरले मानिसहरूलाई विभिन्न स्रोत र साधनहरूको जिम्मा लगाइदिनुभएको छ। धनी र सम्पन्न हुने शक्ति र अधिकार पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ।
हामीले पाएको एक-एक पैसा हाम्रै मोजमज्जा गर्न, सम्मान, प्रतिष्ठा र इज्जत थाम्न दिएको होइन। परमेश्वरको विश्वासयोग्य भण्डारे, स्टोर किपर र सञ्चित गर्न दिएको पैसा परमेश्वरको सम्मान गर्न, इज्जत थाम्न र महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। कतिले भन्छ केवल केही भागमात्र परमेश्वरको हो वा दशांसमात्र। धार्मिक प्रयोजन वा कुनै परोपकारीय काममा पैसाको भाग छुट्याउँदा बाँकी सबै आफ्नो हो र जे मन लाग्यो त्यो गर्नुहुन्छ भनेर कतिपय मानिसहरू र येशूभक्तको पनि धारणा छ। तर यो धारणा गलत हो। हामीसँग जे छ त्यो परमेश्वरको हो। हामीलाई दिएको प्रत्येक थोकलाई कसरी प्रयोग गरियो त्यसको लेखाजोखा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। जब हामी एक-एक पैसा खर्च गर्छौं त्यसले परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गरेर र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गरेर प्रयोग गरेका हौं कि होइन भनेर देखाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरका सन्तानको हातमा भएको पैसा भोकाएको निम्ति भोजन हो, तिर्खाएको निम्ति पिउने कुरा हो र नाङ्गालाई लुगा हो। यदि हामीले पाएको पैसा हाम्रो जीवनको आवश्यकतालाई प्रयोग गरेनौं, अरूहरूको आशिष्‌लाई प्रयोग गरेनौं र येशूको कामको प्रगतिको निम्ति प्रयोग गरेनौं भने हामीसँग भएको पैसा बालुवा जस्तै हुन्छ। त्यसको खास मूल्य हुँदैन।
१५५

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat