Jun 14, 2024

मृत्युको तीर

SCRIPTURE READING — व्यवस्था ३२:२९

“तिनीहरू बुद्धिमान् भएर यो कुरो बुझ्न सक्ने भएको भए, र तिनीहरूको अन्त के हुन्छ सो देखेको भए के हुने होला?”
व्यवस्था ३२:२९
मानिसहरूका छोराछोरीहरू दु:ख पाओस् वा चित्त दुखोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना नै होइन। विलाप ३:३३। तर उहाँले तिनीहरूलाई अनुशासनमा रहन दु:ख, कष्ट आउनबाट कतिपय समयमा रोक्नु पनि हुन्न। उहाँ हामीलाई अति प्यार गर्ने पिता जस्तै हुनुहुन्छ। भजन १०३:१३,१४ मा परमेश्वरको भावना यसरी लेखिएको छ, “जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन् वा हप्काउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनु वा हप्काउनुहुन्छ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ, हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो, हामी धूलो मात्र हौं भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ।” हाम्रो हृदय र प्रत्येक नियत उहाँले जान्नुहुन्छ। प्रत्येक मानिसको आत्माले सोचेको गोप्य कुरा उहाँले पढ्नुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तसम्म सबै थोक उहाँलाई थाहा छ। यस संसारमा आउने भयानक दु:खकष्ट वा आगोको ज्वालामा पर्नुभन्दा पहिले धेरै मानिसहरूलाई उहाँले सुताएर सुरक्षित राख्नुहुनेछ।
यदि संसारको मुक्तिदाता परमेश्वरको पुत्रले यो प्रार्थना गर्नुभयो भने, “हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने, यो कचौरा मबाट हटोस्। तरै पनि मैले इच्छा गरेबमोजिम होइन, तर तपाईंले इच्छा गर्नुभएबमोजिम होस्।” (मत्ती २६:३९)। हामी जस्तो मरणशील मानिसले परमेश्वरको चाहना र बुद्धिमा त्यही किसिमले समर्पण गर्नु कतिको उचित हुनसक्छ होला! यस संसारमा हाम्रो जीवन केवल क्षणभरको निम्ति मात्र हो। हामीलाई यो थाहा छैन कि मृत्युको वाणले हाम्रा मुटुहरूमा कहिले आक्रमण गर्ला। हाम्रा सांसारिक चासो र संसारमा भएका श्रीसम्पत्तिलाई कहिले कुनबेला त्याग्नुपर्छ सो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो सामु अनन्त जीवन फैलिएको छ। यस संसारलाई छोपी राख्ने पर्दा उघारिनै लागेको छ। थोरै वर्षहरूभित्रै यस संसारमा जिइरहेको प्रत्येक व्यक्तिले यो आदेश सुन्न वाध्य हुनेछ:” “दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लिल काम गर्नेले अश्लिल काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस्, र पवित्र जनचाहिँ पवित्र नै भइरहोस्।” प्रकाश २२:११।
के हामी तयार छौं? के हामीले परमेश्वरसँग चिनापर्ची गऱ्यौं ? उहाँ स्वर्गको शासक हुनुहुन्छ, उहाँ विधिविधानहरू दिनुहुने हो। के उहाँसँग उहाँको प्रतिनिधि भएर आउनुहुने येशू ख्रीष्टमा तपाईं गाभिनु भएको छ? जब यस संसारमा हाम्रो जीवनको काम सिद्धिन्छ तब हाम्रो अनुसरणीय उद्धारकर्ता येशूले जस्तै यो दावी गर्न सक्छौं कि, “जुन काम तपाईंले मलाई दिनुभयो, पूरा गरी तपाईंलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईंको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो, त्यसैले आफ्नाे उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। “संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईंले मलाई दिनुभयो, तिनीहरूलाई तपाईंको नाउँ मैले प्रकट गरिदिएको छु। तिनीहरू तपाईंका थिए, अनि तपाईंले तिनीहरू मलाई दिनुभयो, र तिनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरेका छन्।” यूहन्ना १७:४-६?
हामीहरूलाई हामीहरूबाट र संसारको थोकहरूबाट आकर्षित नगराउन परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू प्रयत्नशील छन्। तिनीहरूको परिश्रम हामीले खेर नफालौं।
१६६

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat