Jun 22, 2024

अहिले नै परमेश्वरको समय हो

SCRIPTURE READING — २ कोरिन्थी ६ : २

“किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ग्रहणयोग्य समयमा मैले तिम्रो पुकारा सुनें, र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरें।’ हेर, ग्रहणयोग्य वा उहाँलाई विशवास गर्ने समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो।”
२ कोरिन्थी ६ : २
परमेश्वरको राज्य वा शासनमा विधिविधान वा व्यवस्थित नीतिहरू छन्। तिनीहरू केवल मानव प्राणीको लागि मात्र नभएर सारा प्रकृतिलाई संचालन गर्नको लागि हो। प्रत्येक थोक विधिको शासन वा व्यवस्थाहरूमा चल्नुपर्दछ। उहाँले दिनुभएका नियमहरूलाई कसैले पनि वेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
स्वर्गदूतहरूलाई जस्तै अदनको बगैँचा रहने आदम र हव्वालाई परिक्षणको समय दिइएको थियो। यदि तिनीहरू परमेश्वरको दश आज्ञाप्रति बफादारी भएर चल्ने सर्तमा याे भने तिनीहरू आनन्दमय स्थितिमा रहने थियो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गऱ्याे भने तिनीहरू जीवित रहन सक्थ्यो, वा अवज्ञा गऱ्याे भने नाश हुने निश्चित थियो। परमेश्वरका प्रसस्त आशिष्‌हरूलाई उपभोग गर्न तिनीहरूलाई अवसर दिइएको थियो। तर यदि तिनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई वेवास्ता गऱ्याे भने पाप गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई पनि बाँकि नराख्ने परमेश्वरले आदम र हव्वालाई पनि पाप गर्न छुट दिनुभएको थिएन। तिनीहरूले पाएका उहाँका उपहारहरू मात्र तिनीहरूले गुमाउने थिएन‚ तिनीहरू आफैले दु:ख र विनाश ल्याउने थिए।
आदम र हव्वाले परमेश्वरको व्यवस्था वा दश आज्ञालाई भङ्ग गरे। यसले गर्दा तिनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्नु आवश्यकता भएको थियो। तिनीहरू जीवनको रूखको फल नखान बन्देज लगाउनुपरेको थियो। यदि त्यो रूखको फल खायो भने तिनीहरूले सदाको निम्ति पापलाई निरन्तरता दिइने थियो।
परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्दा यस संसारमा मृत्युको प्रवेश भयो। तर ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो ताकि मानिस जिउन अर्को अवसर पाओस्। दश आज्ञालाई निलम्बन गर्न येशू क्रूसमा मर्नुभएको थिएन। तर मानिसलाई दोस्रो सुपरिवेक्षण वा दोस्रो जिउने मौका पाओस् भनेर उहाँले आफ्नो अस्तित्वलाई जोखिममा पार्नुभएको थियो। पाप कहिल्यै नाश नहुने पार्न येशू मर्नुभएको थिएन। तर मृत्युमाथि शक्ति हुने सैतानको नाशलाई सुरक्षित गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभएर येशू मर्नुभएको थियो। मानिस एक फेरा मरेपछि उसले कुनै हालतमा पनि मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको मात्र केवल एक जीवन छ जसले अनन्त समयको निम्ति उसले अहिले नै तयार हुन सकून्।
परमेश्वरले यस संसारमा जन्मिने प्रत्येक मानिसलाई सुपरिवेक्षण वा नमरुञ्जेल समय वा आयु दिनुभएको छ ताकि यसै जीवनमा उसले अनन्त जीवनको निम्ति चरित्रको निर्माण गर्न सकून्। अनन्त जीवन पाउने कि गुमाउने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर सबैलाई दिइएको छ।
यस संसारमा बाँचुञ्जेल पापको जीवन बिताउन चाहनेहरूले तिनीहरूलाई दिइएको महान् गरिमामय मुक्तिलाई कुल्चिरहनु बुद्धिमानी हुँदैन, किनकि जब स्वर्गमा छानबिनको न्याय येशूले सक्नुहुनेछ, तब उहाँ आकाशका बादलहरूमा देखा पर्नुहुनेछ। अनि पापीले मुक्ति पाउन दोस्रो अवसर दिइनेछैन। अहिले नै येशूलाई विश्वास गर्ने समय हो। आज नै मुक्ति पाउने दिन हो। अहिले नै परमेश्वरको समय हो। तपाईंलाई दिएको परिक्षणको समय खेर नफाल्नुहोस्।
१७४

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat