Jun 29, 2024

आशाले गुटमुटिएको शोक

SCRIPTURE READING — १ थेसलोनिकी ४:१३

“तर भाइ हो, सुतिगएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौं, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्।”
१ थेसलोनिकी ४:१३
दु:खकष्ट पाइरहनुभएका तपाईंहरूलाई म यो सान्त्वना दिन चाहन्छु कि पुनरुत्थानको बिहान नहुञ्जेल धैर्यधारण गर्नुहोस्। जुन तितो पानी तपाईंहरूले पिइरहनुभएको छ‚ त्यो पानी मरुभूमिमा इस्राएलीहरूले मारामा पिएको जस्तै तितो भइरहेको छ। तर येशूको प्रेमको अमृतले त्यस पानीलाई धेरै स्वादिलो बनाउन सक्दछ।
प्रत्येक घाइतेलाई परमेश्वरले मलहम उपलब्ध गराउनुभएको छ। गिलियादमा मलहम छ, त्यहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ। के पहिले कहिल्यै नपढेको जस्तो बाइबल अहिले पढ्नुहुन्न र? तपाईंको प्रत्येक आपतकालको निम्ति परमेश्वरसँग बुद्धिज्ञान र अगुवाइ माग्नुहोस्। प्रत्येक परीक्षा वा कष्टमा तिनीहरूबाट कसरी उम्किने भनेर देखाउन येशूसँग अनुनय बिन्ती गर्नुहोस्। तपाईंको आँखा उघारिनेछ र उहाँका निको पार्ने प्रतिज्ञाहरूको ‍औषधीहरू तपाईंले देख्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा तपाईंको शोक र शङ्कामा शत्रुले ठाँउ पाउनेछैन, बरु विश्वास, आशा र साहस तपाईंले प्रभुमा पाउनुहुनेछ। तपाईंमा हुनुपर्ने गुण आशिष्‌हरूलाई पवित्र आत्माले स्पष्टरूपमा देखाउनुहुनेछ। तपाईंको दु:ख, कष्ट र परीक्षामा तपाईंले पाएको आशिष् अचुक औषधीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू तपाईंको प्रत्येक तितो र सुख्खा समयमा निको पार्ने पात जस्तो तपाईंको ओठमा लगाइनेछ। त्यसबेला तपाईंले यो पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ कि येशूको प्रेम र अनुग्रह दु:खकष्टले मिसिएको थियो। तर त्यस परिस्थितिमा येशू नरम मिजास, पवित्र र शुद्ध आनन्दमा परिवर्तन हुनुभएको थियो।
जब हाम्रो जेठो छोरो हेनरी ह्वाइट मृत्युशैयामा थियो, तब उसले भन्यो, “जब येशूको अनमोल उपस्थिति हामीमा हुन्छ, तब पीडाको ओछ्यान बहुमूल्य स्थान हुन जान्छ। “जब हामी तितो पानीहरू पिउन वाध्य हुन्छौं तब त्यस तितोपनाबाट अनमोल र चम्काउनुहुने येशूतिर फर्कनुहोस्। दु:खकष्ट र परीक्षामा परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ जसले आफ्ना भक्त जनले आश्वासन पाउँछ। जब येशूभक्त मृत्युशैयामा हुन्छ तब मृत्युको पीडा कसरी सहन सक्यो भनेर हामी हेर्दछौं तब हामीमा बल आउँदछ। यदि हामी हतास निराश भएर ढलेनौं भने मानिसहरूलाई येशूतिर डोऱ्याउन हतोत्साह हुँदैन।
१८१

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat