Jun 30, 2024

जब अनन्त जीवन सुरु हुन्छ

SCRIPTURE READING — १ यूहन्ना ५:११-१२

\

गवाहीचाहिँ यही हो, कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ, त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न, त्यससँग जीवन हुँदैन।
१ यूहन्ना ५:११-१२
“पुनरुत्थान र जीवन मै हुँ,” भनेर येशूले घोषणा गर्नुभएको थियो। येशूमा भएको जीवन आफ्नै मौलिक जीवन हो, कसैबाट सापट लिएको वा कसैबाट आएको जीवन होइन। “जोसँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ।” येशू ख्रीष्टको ईश्वरीयताले नै प्रत्येक विश्वासीले अनन्त जीवन पाउँछ भन्ने आश्वासन हो। येशूले यसरी ठोकेर भन्नुभयो, “पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मऱ्याे भने पनि जीवित हुनेछ। अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्नेछैन।” यूहन्ना ११:२५-२६ ।
विश्वासीको निम्ति, मृत्यु सानो कुरो हो। यो केवल एक क्षणको निम्ति मात्र हो भनेर येशूले भन्नुभएको थियो। “यदि कसैले मेरो वचन पालन गऱ्याे भने उसले मृत्युको स्वाद कहिल्यै पनि लिनुपर्ने छैन।” यूहन्ना ८:५१,५२। येशूभक्तको निम्ति मृत्यु केवल निन्द्रा मात्रै हो। यो एक क्षणको मौनता र अन्धकार हो। जब परमेश्वरमा भएको येशूमा जीवन लुकिन्छ, तब “ख्रीष्‍ट, जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ।” कलस्सी ३:४
क्रूसमा मर्नुहुने येशू चिहानमा बिजयी भएर उभिनुभयो ताकि उहाँका भक्तलाई अनन्त जीवन दिने शक्तिको अधिकार आफूमा निहित भएको छ भनेर प्रमाणित गर्नुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिम दिनमा उसलाई म बिउँताउनेछु।” यूहन्ना ६:४०। येशूले हाम्रै हाडछाला लिएर आउनुभयो र हामीमा एक हुनुभयो, ताकि उहाँको आत्मामा हामी पनि एक हुन सकौं वा सम्मिलित हुन सकौं। येशूसँग एकिकृत भएको गुणले हामी चिहानबाट निस्कन सक्ने हुन्छौं वा मृत्युबाट पुनरुत्थान हुन सक्छौं। केवल उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर शक्तिमात्र देखाउनुभएन, तर विश्वासद्वारा उहाँको जीवन हाम्रै हुन त्यो शक्ति हामीलाई दिएको छ भनेर महसुस गर्नुपर्दछ। जसले येशूको सक्कली चरित्र,स्वभाव र मिजास देख्छ, उहाँलाई आफ्नो हृदयको गद्दीमा बसाल्दछ त्यस मानिसले अहिले नै अनन्त जीवनको प्रत्याभूति पाएको हुन्छ। यथार्थमा हाम्रो अनन्त जीवन कहिले सुरु हुन्छ त? के मरेपछि वा पुनरुत्थान भएपछि? जब येशू ख्रीष्टको आत्मा हामीमा रहन्छ; परमेश्वरको आत्मा हामीमा रहन्छ, र विश्वासद्वारा उहाँलाई हृदयमा बसाल्छौं तब त्यो नै अनन्त जीवनको सुरुवात हो।
येशूले ठूलो स्वरले सबैको अगाडि चिच्याएर भन्नुभयो, “यदि कोही मानिस तिर्खाएको छ मकहाँ आओस्। तिर्खाउने मकहाँ आऊ। उसले सित्तैँमा जीवनको पानी लेओस्। मैले दिने पानीले उसलाई कहिल्यै पनि तिर्खा लाग्न सक्दैन। मैले दिने पानी उसमा अनन्त जीवनको मुहान भएर उम्रिरहन्छ।” यूहन्ना ७:३७; प्रकाश २२:१७; यूहन्ना ४:१४।
१८२

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat