Jul 01, 2024

परमेश्वर यस स्थानमा हुनुहुन्छ

SCRIPTURE READING — उत्पत्ति २८:१६-१७

“तब याकूब निद्राबाट ब्यूँझेर भने, ‘निशचय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुँदोरहेछ, र यो मलाई थाहा थिएन।’ तिनी साह्रै डराए र तिनले भने, ‘यो ठाउँ कस्ताे भययोग्य रहेछ! यो त परमेश्वरको घरबाहेक अरू केही होइन रहेछ।’ यो त स्वर्गको ढोका पो रहेछ।”
उत्पत्ति २८:१६-१७
परमेश्वरको अपार र अनन्तको महानता र उहाँको उपस्थितिको महसुसले भावित भइयो भने परमेश्वरप्रति सत्य श्रद्धा, आदर र पूजनीय भावनाले उत्प्रेरित हुन्छ। अदृश्य परमेश्वरप्रति हुनुपर्ने त्यस खालको हृदय वा मनस्थिति प्रत्येक व्यक्तिमा गहिरो गरि गाभिनु पर्दछ। जुन ठाउँमा, जुनसुकै बेलामा पनि प्रार्थना गर्ने स्थल पवित्र हुन्छ किनभने परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। जब परमेश्वरप्रति हुनुपर्ने मर्यादा कायम राखेर आफू निहुरिएर बस्न सक्ने मनस्थिति भयो भने उहाँप्रति श्रद्धा देखाइरहेको प्रकट हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिको अगाढ सम्मान भयो भने प्रेरणाको भावना गहिरिएर बसिरहेको हुन्छ। भजनका लेखकले यो घोषणा गर्दछ।
“उहाँको नाउँ पवित्र र भययोग्य छ।” भजनसंग्रह १११:९। जब परमेश्वरलाई स्वर्गदूतहरूले त्यस नाउँमा सम्बोधन गर्दछन्, तिनीहरूले आफ्ना अनुहारमा घुम्टो हाल्दछन्। हामी जस्तो पतित र पापी मानिसहरूले उहाँको नाउँ हाम्रा ओठहरूले उच्चारण गर्दा झन् कस्तो श्रद्धा देखाउनुपर्छ होला? परमेश्वरको विशेष उपस्थिति भएको ठाउँलाई बाइबलको वचन अनुसारले नै बुढो होस् वा तन्नेरी होस् कुन दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ सो याद गर्नु अत्यन्तै असल हुन्छ। खरानी नहुने तर दनदन जलिरहेको झाङ्गबाट परमेश्वरले मोशालाई यो आदेश दिनुभएको थियो, “यता नजिक नआऊ। तिम्रो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल्, किनभने तिमी उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो।” प्रस्थान ३:५।
परमेश्वर अपार, उच्च र पवित्र हुनुहुन्छ। नम्र र विश्वासी मानिसको निम्ति उहाँका जनहरू भेला भएर आराधना गर्ने यस पृथ्वीको घर स्वर्गको ढोका हुन्छ। स्तुति, प्रशंसा, प्रार्थना र परमेश्वरले खटाउनुभएका सेवकहरूद्वारा बोल्ने वचनहरू उहाँले नै अनुमोदन गर्नुभएका माध्यमहरू हुन् जसले स्वर्गमा हुने गरिमामय उच्च गौरवशाली आराधनाको निम्ति आफ्ना जनहरूलाई तयार गरिन्छ। त्यस ठाउँमा कुनै पनि अशुद्ध मनस्थिति प्रवेश गर्न पाउन सक्नेछैन। परमेश्वरको आराधना स्थलमा हल्कारूपमा र लापर्वाहीरूपमा श्रद्धा जनाउने जस्तो गर्ने उपासना वा कामलाई उहाँले टिपोट गर्नुहुन्छ र स्वर्गका किताबहरूमा दर्ता गर्नुहुन्छ। सर्वचक्षुले खोजेर हेर्ने भएको परमेश्वरको अगाडि कुनै थोक पनि लुकिएको हुँदैन। परमेश्वरको आराधना गर्ने भवनमा तपाईंको दिमागमा कुनै लापर्वाही गरेर, हल्का पाराले, रुचि नदेखाइ यो पनि अरू घर जस्तै हो भनेर हेपाहा तरिकाले आउनुहुन्छ भने त्यस बानीलाई बदल्नुहोस्। परमेश्वरले नै तपाईंलाई दिनुभएको आत्म निर्णयको स्वतन्त्रताका शक्तिहरू प्रयोग गरेर तपाईंको मनस्थितिलाई आत्मिक श्रद्धातिर लगाइ राख्नुहोस्। परमेश्वप्रति भय हुनु, श्रद्धा हुनु, उहाँको उपस्थितिप्रति सजग हुनु जस्ता आत्मिय मनस्थिति तपाईंको जीवनको भाग नहुञ्जेल आफूलाई तालिम दिनुहोस् वा अनुशासनमा बस्ने प्रयत्न गर्नुहोस्।
१८३

अर्को
previous
chat