Jul 04, 2024

मानव मन्दिरमा परमेश्वरको पवित्र आत्मा

SCRIPTURE READING — १ कोरिन्थी ३:१६

“के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ, र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ?”
१ कोरिन्थी ३:१६
परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रत्येक जीव जो चम्किलो र पवित्र साराफ स्वर्गदूतदेखि मानिस सृष्टिकर्ता रहनुहुने मन्दिर होस् भन्ने अनन्त युगदेखि नै परमेश्वरको लक्ष्य थियो। पापले गर्दा मानवता परमेश्वरको मन्दिर हुनबाट रोकिन पुग्यो। दुष्ट, पापले प्रदुषित गरिएको अन्धकारमय मानव हृदय परमेश्वरको महिमा वा इज्जत प्रकट गर्न नसक्ने भयो। मानवतामा परमेश्वर रहनुहुन्छ, र उहाँको मुक्ति दिने अनुग्रहले मानव हृदय फेरि उहाँको मन्दिर हुन सक्छ।
यरुशलेम मन्दिर प्रत्येक मानिसलाई औँल्याउने र देखाउने उच्च आदर्शको थलो निरन्तररूपमा होस् भनेर परमेश्वरले निर्माण गर्न लगाउनुभएको थियो। तर मन्दिर भवनको महत्वको बारेमा यहूदीहरूले बुझ्न सकेन। त्यो मन्दिर सारा मानव जातिको हुनुपर्दछ भन्ने परमेश्वरको चाहनालाई कुण्ठित गर्दै हाम्रो जातको निम्तिमात्र हो भनेर जातीय घमण्डले त्यस मन्दिरलाई जातीय निजी मन्दिर भनेर यहूदीहरूले गौरव गरे। मन्दिरको परिसरमा भएका अपवित्र कोलाहलले मानव हृदयको मन्दिरको यथार्थलाई चित्रण गरेको थियो। येशूले डोरी लिएर त्यहाँ भएका विश्वका किनबेच गर्ने व्यापारी समूहलाई रिसले चुर भएर धपाउनुभएको थियो। त्यस मन्दिर सफा गर्ने येशूको कार्यले पापले गर्दा फोहोर भएको मानव हृदय मन्दिरलाई सफा गर्ने आफ्नो लक्ष्य भएको येशूले घोषणा गर्नुभएको थियो। मानव हृदय पापले गर्दा स्वार्थी कामबासना वा इन्द्रियभोगमा लिप्त भएको, खराब बानी र आचरणले विग्रिएको, नियत र सोचबिचार नै भ्रष्ट भएको थियो। त्यसलाई सफा गर्न खाँचो थियो।
जब दुष्ट तत्त्वहरूले मानिसलाई बशमा राख्दछ तब उसले आफ्नै प्रयासले त्यसलाई सफा गर्न सक्दैन वा निकाल्न सक्दैन। केवल येशूले मात्र मानव मन्दिरलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मानिसको अनुमति र चाहनाबिना उहाँले बलजफ्ती कसैको हृदय मन्दिरमा गएर सफा गर्नुहुन्न। पुरानो मन्दिरको पाराले येशू मानव मन्दिरमा आउनुहुन्न; तर उहाँले भन्नहुन्छ, “हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो सोर सुनेर ढोका खोलिदियो भने, म त्यसकहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, र त्यसले मसँग खानेछ।” प्रकाश ३:२०। उहाँ केवल एक दिनको लागि मात्र वा एक छिनको लागि मात्र आउनुहुने प्रभु होइन। उहाँले भन्नभएको छ, “म तिनीहरूमा वास गर्नेछु, र तिनीहरूका बीचमा हिँड्डुल गर्नेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्।” २ कोरिन्थी ६:१६। हाम्रो हृदयमा उहाँको उपस्थितिले उहाँले सफा गर्नुहुन्छ र हाम्रो आत्मालाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, जसको फलस्वरूप हामी परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हुन सकौं र “अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुन जान्छ।” एफिसी २:२२। उहाँको सेवा गर्नेहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल उपहारहरू दिने बाबुआमाले भन्दा पवित्र आत्मा दिन ज्यादै उत्सुक हुनुहुन्छ।
१८६

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat