Jul 05, 2024

पवित्रस्थानको उद्देश्य

SCRIPTURE READING — प्रस्थान २५:८

“म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्रस्थान बनाऊन्।”
प्रस्थान २५:८।
परमेश्वरले मोशालाई यो विश्वस्त पार्नुभएको थियो, “म इस्राएलीहरूका बीचमा वास गर्नेछु, र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछ” र “इस्राएलीहरूसित म त्यहीँ नै भेट गर्नेछु, र त्याे पाल मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ।” प्रस्थान २९:४५,४३ ।
परमेश्वरको उपस्थिति हुने पवित्रस्थान बनाउन मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यो पवित्रस्थान स्वर्गमा रहेकै पवित्रस्थानको नमुनाअनुसार उनलाई बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। परमेश्वरले उनलाई पहाडमा बोलाउनुभयो, र उनलाई स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानका वस्तुहरूलाई देखाउनुभयो। स्वर्गकै पवित्रस्थानमा भएका वस्तुहरूको नकल गरेर मोशाले बनाउनुपर्थ्यो।
इस्राएलीहरूलाई आफू रहन स्थान बनाइयोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो। यस पवित्रस्थानद्वारा उहाँले आफ्नो महिमित चरित्रको आदर्श प्रकट गर्नुभएको थियो। जब सिनै पहाडमा दश आज्ञाहरू परमेश्वरले मोशालाई दिनुभएको थियो, त्यसैबेला उहाँले स्वर्गको पवित्र मन्दिरको नमुना देखाउनुभएको थियो।
तर मन्दिरको आदर्श धारणालाई जानेर मात्र केही मतलब छैन। सिनैमा प्रकट गरिएको पवित्रस्थानको अवधारणाले तिनीहरू पापी हुन्, तिनीहरूलाई उद्धार गरिन आवश्यकता छ र तिनीहरू परमेश्वरबिना असहाय छ भनेर इस्राएलीहरूलाई प्रभाव पार्न खोजिएको थियो। पवित्रवासस्थानले सिकाउने अर्को पाठ थियो कि त्यहाँ गरिने विभिन्न बलिप्रथाको विधिले तिनीहरूको पाप क्षमा हुनसक्छ र त्यो क्षमा मुक्तिदातालाई ग्रहण गरेर उहाँको नीतिलाई जीवनमा पालन गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको थियो।
ख्रीष्टको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने पवित्रस्थानमा गरिने विभिन्न विधिहरूको प्रतिकले देखाएको थियो। स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थान अत्यन्तै महिमामय भवन छ, यसका पर्खालहरू सुनको छ र यहाँ भएका पर्दाहरूले इन्द्रेनीका रङ्गहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन करुब स्वर्गदूतबाट निस्किएको हुन्छ। सबैलाई माथ गर्ने निरन्तर मगमग बास्ना आउने धुप त्यहाँ बलिरहेको हुन्छ, दागरहित सेतो वस्त्र पहिरिने पुजारीहरू त्यहाँ छन्। गहिरो रहस्य भएको महापवित्रस्थानभित्र पवित्रसन्दुक छ जसको ढकन वा कृपा स्थानमाथि स्वर्गदूतका निहुरिएका दुई स्वर्गदूतका रूपहरू छन्। तिनीहरूले महापवित्रस्थानमा भएको महिमाको पूजा गरिरहेको हुन्छ। ती सबै थोकहरूमा मानव हृदयभित्र के हुनुपर्छ भनेर पढोस् र बुझोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो। त्यही लक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर पवित्र आत्माको बारेमा बोल्दै पावलले भनेका थिए, “के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ, र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ? कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, र त्याे मन्दिर तिमीहरू नै हौ।” १ कोरिन्थी ३:१६-१७ ।
१८७

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat