Jul 15, 2024

येशू ख्रीष्टको कामको केन्द्रबिन्दु

SCRIPTURE READING — हिब्रू ८:१-२

“अब हामीले भन्न चाहेको कुराको सारांसचाहिँ यही हो: हाम्रा यस्ता प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ, जो स्वर्गका स्वर्गहरूमा महान् परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परमप्रभुले खड़ा गर्नुभएको पवित्रस्थान, साँचो वा सकल पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवाकार्य गरिरहनुहुन्छ।”
हिब्रू ८:१-२
पवित्रस्थान वा सनातन सृष्टिकर्ता परमेश्वरको उपस्थित हुने पवित्र मन्दिर के हो भनेर कतिले प्रश्न गर्छन्। तर त्यसको जवाफ बाइबलले नै स्पष्टरूपमा दिएको छ। “पवित्रस्थान” भन्ने शब्द पहिलोपल्ट बाइबलमा देखा परेको थियो जब परमेश्वरले मोशालाई स्वर्गको नमुना अनुसार वा प्रतिलिपि पवित्रस्थान मरुभूमिमा बनाउन अऱ्हाउनुभएको थियो। दोस्रोमा सकल वा साँचो पवित्रस्थान स्वर्गमा छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ र पृथ्वीमा भएको पवित्रस्थानले स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानलाई औँल्याउँछ भन्ने कुरामा पनि हामी अडिग हुनुपर्दछ। जब येशू मर्नुभयो तब यस पृथ्वीको पवित्रस्थानमा हुने स्वर्गको पवित्रस्थानमा हुने सबै प्रतिलिपि वा नकल पशुबलि प्रथा तथा विधिहरूको अन्त्य भएको थियो। स्वर्गमा रहेको सक्कली पवित्रस्थान नै नयाँ करार वा परमेश्वर र मानिसको बीचमा भएको सम्झौताको पवित्रस्थान हो।
पृथ्वीमा रहेको पवित्रस्थानमा भएका दुई कोठाहरूले स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानमा भएको कोठाहरूलाई औँल्याएको थियो। प्रेरित यूहन्नालाई स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानको दर्शन देखाइएको थियो। त्यस दर्शनमा उनले परमेश्वरको सिंहासन नजिक सात वटा दियोहरू बलिरहेको देखेका थिए। प्रकाश ४:५। आफ्नो हातमा सुनौलो धुपोरो लिएको स्वर्गदूत थियो। उसलाई धेरै धुपहरू दिइएको थियो। सिंहासनको अगाडि भएको सुनको बेदिमा रहेका सन्तहरूको निम्ति गरेको प्रार्थना त्यस बलेको धूपले देखाएको थियो। यहाँ अगमवक्ता यूहन्नालाई स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानको पहिलो कोठा देखाइएको थियो। उनले त्यहाँ आगोका सातवटा आगोका दियोहरू थिए र सुनको बेदी थियो। यस पृथ्वीको पवित्रस्थानको पहिलो कोठामा राखिएको सातवटा सुनको दियो र धूप बाल्ने बेदीले स्वर्गमा भएका ती थोकहरूलाई औँल्याएका थिए। अनि फेरि मन्दिर उघ्रियो (प्रकाश ११:१९)‚ तब यूहन्नाले भित्री भागको पर्दा खोलेको देखे। त्यस पर्दाले महापवित्र कोठालाई छोपेको थियो। यहाँ उनले करारको सन्दुक देखे। यो त्यही सकल सन्दुक थियो जसको नमुनाअनुसार मोशाले बनाएका थिए र जसभित्र परमेश्वरको व्यवस्था वा दश आज्ञाका पाटी थियो।
स्वर्गमा भएको पवित्रस्थानलाई मोशालाई देखाइएकै अनुसार नमुना बनाएर पृथ्वीमा पवित्रस्थान उनले निर्माण गरेका थिए। स्वर्गमा भएको पवित्रस्थान सकल वा साँचो हो भनेर पावलले सिकाउँदछ। अनि यूहन्नाले पनि स्वर्गमा आफूले देखेको पवित्रस्थानको बारेमा गवाही दिन्छन्।
स्वर्गमा भएको पवित्रस्थानमा हुने मानिसहरूको निम्ति गरिने सेवाकार्य येशूको केन्द्रित वा मूख्य काम हो। यस संसारमा जन्मिने प्रत्येक मानिसप्रति चासो छ भनेर येशूले पवित्रस्थानमा गरिरहनुभएको सेवाकार्यले देखाउँदछ।
जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उक्लिनुभयो तब उहाँ हाम्रो वकिल भएर उक्लनुभएको थियो। त्यसको अर्थ स्वर्गको अदालतमा हाम्रो निम्ति पहल गर्नुहुने हाम्रो वकिल मित्र हुनुहुन्छ।
१९७

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat