Jul 16, 2024

हाम्रो निम्ति येशू स्वर्गमा देखा पर्नुहुन्छ

SCRIPTURE READING — हिब्रू ९:२४।

“ख्रीष्ट हातले बनाएको पवित्रस्थानभित्र प्रवेश गर्नुभएन, जोचाहिँ साँचो पवित्रस्थानको नकल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो, र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ।”
हिब्रू ९:२४।
परमेश्वरका जनहरूले पवित्रस्थानको बारेमा स्पष्टरूपले बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो महान् प्रधानपूजारीको काम र उहाँको दर्जाको बारेमा येशूका सबै भक्तहरूले जान्नु आवश्यक छ।
मुक्तिको योजनामा मानिसको निम्ति ख्रीष्टले माथिको पवित्रस्थानमा जुन पहल गरिरहनुभएको छ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ जुन क्रूसमा उहाँको मृत्यु थियो। ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा जुन मुक्तिको काम सुरु गर्नुभएको थियो त्यो काम उहाँ स्वर्गमा उक्लेपछि पूरा भएको थियो। विश्वासद्वारा हामी सबै पर्दाभित्र पस्नुपर्छ, “जहाँ हाम्रा पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसेदेकको दर्जाअनुसार येशू प्रधान पूजाहारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ।” हिब्रू ६:२०। त्यस पवित्रस्थानमा क्रूसमा बलेको ज्योति प्रतिबिम्बित गरेको थियो। मुक्तिको योजनाका रहस्यहरूको बारेमा त्यहाँ हामीले स्पष्ट आत्मज्ञान पाउन सक्छौं। स्वर्गको असिमित मोलमा मानिसको मुक्तिको काम सम्पन्न भएको थियो; परमेश्वरको व्यवस्था वा दश आज्ञाको चौडाइ माग वा विस्तृत मागलाई मानिसले भङ्ग गरेका थिए त्यही बराबरीमा येशू बलि हुनुभएको थियो अर्थात् दश आज्ञाका सबै नीतिहरूलाई भङ्ग गरेर सबै मानव प्राणीले भोग्नुपर्ने सबै दण्ड येशूले भोग्नुभएको थियो। पिताको सिंहासनमा जाने ढोका येशूले खोलिदिनुभएको थियो। उहाँकै पहल वा मध्यस्थताको कारणले सबै जना जो भित्री हृदयदेखि चाहना गर्दै विश्वाससाथ आफूहरूलाई परमेश्वरको सन्मुखमा उभ्याउन सक्दछन्।
“आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ, त्यसले कृपा पाउँछ।” हितोपदेश २८:१३। जसले आफ्ना पापहरू, गल्ती र कमीकमजोरीहरू लुकाउँछन् तिनीहरूप्रति सैतान अत्यन्नै खुशी हुन्छन्, र ख्रीष्ट र उहाँका स्वर्गदूतहरूप्रति उसले धज्जी उडाउँछ। यो दृश्य मानिसहरूले स्पष्टरूपमा देख्न सकेको भए तिनीहरू हतपत आफ्ना पापहरू स्वीकारेर तिनीहरूलाई पन्छाइथ्यो। सैतानले चरित्रमा खोट भएकाहरूको सम्पूर्ण दिमागलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दछ। चरित्रमा कमीकमजोरीहरूलाई मानिसहरूले पोषाइ राख्यो भने आफूले तिनीहरूमाथि रजाइँ गर्न सक्छ भन्ने सैतानलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा सैतानले अनेकौँ चलाकी र आकर्षित गरेर ख्रीष्टका अनुयायीहरूलाई निरन्तररूपमा धोखा दिन प्रयास गरिरहेको हुन्छ। उसलाई थाहा छ कि उसका घातक चालहरू तिनीहरूको आफ्नै प्रयासले जित्‍न सक्दैन। तर येशूले आफ्नो घाइते हातहरू, क्षतविक्षत भएको शरीरलाई परमेश्वर पिताको सम्मुख देखाउनुभएर उहाँका अनुयायीहरूको निम्ति यो जिकिर गर्नुहुन्छ कि, तिनीहरूको निम्ति उहाँको अनुग्रह काफी छ। २ कोरन्थी १२:९। त्यसकारण, येशूका कर्मठ र निष्ठावान् भक्तहरूले आफ्नो कमीकमजोरी वा सम्हाल्न नसकिने चरित्रहरूप्रति सुर्ता गर्नु आवश्यक छैन किनकि तिनीहरूलाई सुधार गर्न वा जित्न परमेश्वरले तिनीहरूलाई आत्मविश्वास र अनुग्रह दिनुहुन्छ।
१९८

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat