Jul 17, 2024

आफ्ना सन्तानले मुक्ति पाउन् भन्ने एकदम प्रयास

SCRIPTURE READING — हिब्रू ७:२४,२५

येशू सदा जीवित हुनुहुन्छ र आफ्नो पूजाहारीपन छोड्नुहुन्न वा परिवर्तन गर्नुहुन्न। यसैले जो पनि उहाँको मार्फत परमेश्वरकहाँ आउँछन् ख्रीष्टले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। ख्रीष्टले यो सदाकाल वा एकदमै प्रयास हुन्छ, किनभने जो परमेश्वरकहाँ आउँछ त्यसको पहल तथा सहायताको निम्ति उहाँ सधैं जीवित हुनुहुन्छ।
हिब्रू ७:२४,२५
हामी येशूकहाँ आऊन् भनेर हाम्रा सबै कमीकमजोरी र दुर्वलताहरूको सामना गर्न बल र प्रत्येक उत्साहको प्रावधान हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ।
परमेश्वरको सम्पत्तिलाई खरिद गर्न येशूले आफ्नो क्षतविक्षत भएको शरीर अर्पण गर्नुभएको छ। परमेश्वरकहाँ मानिस आउन् भनेर उहाँले दोस्रो अवसर दिनुभएको छ। उहाँको निश्कलङ्क तथा खोटरहित जीवनद्वारा, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गरेर र कलभरीको क्रूसमा आफूलाई मर्न दिनुभएर, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरबाट हराइएका र बरालिएका मानव जातको निम्ति पहल गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँ हाम्रो मुक्तिको अगुवा केवल हाम्रो निम्ति पहलमात्र गरिरहनुभएको छैन हामी उहाँको विजयको पुरस्कार हो भनेर हामीमाथि उहाँले दावी गरिरहनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति उहाँले गर्नुभएको अर्पण पर्याप्त र सिद्ध छ। आफ्नै राजीखुशीले उहाँ हाम्रो निम्ति पहल गर्नुहुन्छ वा परमेश्वरसँग बिन्ति गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सामु आफ्नो दागरहिन पूण्य कामहरूद्वारा उहाँका जनहरूको प्रार्थना, पापस्वीकार र धन्यवादका भेटीहरू परमेश्वरको सामु धुपौरो जस्तै लिएर उभिरहनुभएको छ। परमेश्वरको सामु तिनीहरू उहाँको धार्मिकताको सुगन्धित वास्ना भएर उडिरहेको हुन्छ। हाम्रो निम्ति येशूले चढाउने भेटी परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य छ र त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण पाप वा आज्ञाको उल्लङ्घनलाई छोपेर क्षमा दिइन्छ।
मानिसको बदलिमा र मानिसको निम्ति जमानत बस्नुहुने येशूले कसैलाई पनि नपन्छाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। मानिस अनन्तको विनासको खुल्ला वातावरणमा नपरुन् भनेर येशूले आफ्ना प्राण तिनीहरूको निम्ति खन्याउनुभएको थियो। प्रत्येक व्यक्ति जसले असल वा आदर्शमय जीवन बिताउन, अर्थमूलक जीवन बिताउन र मुक्ति पाउन आफ्नो प्रयासभन्दा पनि बाहिरको छ भनेर महसुस गर्दछ त्यसलाई उहाँले दया, सदाशयता र करुणाको नजरले हेर्नुहुन्छ।
जो आफ्नो पाप, अधर्म र कमीकमजोरीप्रति थुरथुर कामेर येशूकहाँ अनुनय बिन्ति गर्दै आउँछ उसलाई माथि नउचाली उहाँ बस्नुहुन्न। मानिस आदर्शमय र नैतिक चरित्रवान् होस् भनेर उसको निम्ति येशूले आफ्नो सबै जायजेथा सुम्पेर प्रायश्चित गर्नुभएको थियो। हामी नैतिकवान हुन चाहिने शक्ति हामीलाई उपलब्ध गराउन उहाँले कुनै पनि कसुर बाँकि राख्नुहुन्न। उहाँको पाऊमुनि हाम्रा पाप, शोक, दु:खकष्ट र कमीकमजोरीहरू ल्याउन सक्छौं, किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रत्येक नजर र शब्दले उहाँमाथि भरोसा राखोस् भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ। उहाँकै चाहनाअनुसार हाम्रा चरित्रहरूलाई आकार दिएर मोड्नुहुन्छ वा ढाल्नुहुन्छ।
जसले ख्रीष्टमाथि सरल भरोसा राख्दै उहाँको शरणमा पर्दछ उसलाई सैतानको कुनै पनि शक्तिले काबुमा राख्न सक्दैन। “उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ, र कमजोरहरूको शक्ति बढ़ाइदिनुहुन्छ।” यशैया ४०:२९।
१९९

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat