Jul 18, 2024

परमेश्वर र मानिसको बीचमा सत्य तथा सकल मध्यस्थकर्ता

SCRIPTURE READING — १ तिमोथी २:५।

“किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ– मानिस, ख्रीष्ट येशू।”
१ तिमोथी २:५।
परमेश्वर र मानिसको बीचमा पहल गर्ने वा मध्यस्थकर्ता हुने येशूको कामले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरको प्रेमलाई सिद्ध परिपक्व र सकलीरूपमा प्रकट गरिएको छ।
याद गर्नुहोस्, उहाँ तपाईंको निम्ति मध्यस्थ वा पहल गर्न स्वर्गको अदालतमा उभिरहनुभएको छ। उहाँ प्रधानपूजारी हुनुहु्छ जो तपाईंको पक्षमा निवेदन दिइरहनुहुन्छ। तपाईंको कुनै पनि मामिला येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पिताकहाँ पेश गर्न आउनुपर्दछ। यसरी तपाईं परमेश्वरको पहुँचमा हुनसक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाई धेरै पापी, दुष्ट, अपराधी होला, खराब चरित्र, खराब आनीबानी तापईँमा होला, तर तपाईं परमेश्वरको सामु नालायक हुनुहुनेछैन। १यूहन्ना २:१। मा यसरी स्पष्ट किटान गरिएको छ, “यदि कसैले पाप गऱ्याे भने परमेश्वर पिताको सामु हाम्रो वकिल वा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ धार्मिकताले सम्पन्न हुनुभएको येशू हो।” रूपान्तरित।
येशू तपाईंको मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ; तपाईं होचिएर, नम्र पारेर गरेको पापको स्वीकारलाई उहाँले पन्छाउनुहुन्न। तपाईं कस्तो तल्लो स्तरमा गिर्नुभयो भनेर उहाँले तपाईंलाई हेप्नुहुन्न न त तपाईंमाथि उहाँले फाइदा उठाउनुहुन्छ। यदि तपाईंमा कुनै व्यक्तिगत वा गोप्य पाप छ भने येशूलाई भन्नुहोस्, उहाँमात्रै परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ।
आफ्नै चरित्रको सेतो पोशाक पहिरिएर परमेश्वर पिताको सामु आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हाम्रो पक्षमा परमेश्वरसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। उहाँले यो प्रस्ताव गर्दै हाम्रो मामिला पेश गर्नुहुन्छ: “पापीको ठाउँमा म लिइसकेको छु। बानी विग्रेको र अनुशासनहीन बालकलाई नहेर्नुहोस्, तर मलाई हेर्नुहोस्।” यदि सैतानले हामीहरू उसको शिकार हो भनेर ठुलो स्वरले दावी गर्दछ भने, उसको शक्तिभन्दा येशूको रगतको महाशक्तिले हाम्रो पक्षमा उहाँ बोल्नुहुन्छ।
आफ्नै रगतलाई बाजी राखेर स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानको कृपाआशनमा हाम्रो निम्ति निबेदन वा पहल गरिरहनुहुने येशूको कामले हाम्रो हृदयमा पूर्णरूपमा गहिरो प्रभाव पार्नुपर्दछ। उहाँको सामु हामी कतिको मूल्यवान रहेछ भनेर प्रत्येक क्षण महसुस गर्नुपर्दछ। हाम्रो पक्षमा बोल्न, हाम्रो निम्ति निबेदन पेश गर्न, हाम्रो निम्ति पहल गर्न येशू सदाकाल बाँचिरहनुभएको छ। तर याद गर्नुहोस्, बेकारमा खेर फालेको एक क्षण पनि तपाईंले कहिल्यै पनि फिर्ता पाउनुहुनेछैन।
येशूको बारेमा ध्यानमग्न हुनुहोस्। उहाँ उहाँको पवित्र कोठामा हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै गुफामा, वनमा वा जगतको बारेमा चासो नलिकन एकान्तवासमा हुनुहुन्न। उहाँको वरिपरि दशौँ हजार गुणा दशौँ हजार उहाँको आदेश मान्न उत्सुकतासाथ घेरिरहेकाछन्। जसले परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा राख्न त्यो कमजोरीभन्दा पनि कमजोरी सन्त किन नहुन् तिनीहरूको निम्ति काम गर्न उहाँले ती स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनुहुन्छ। चाहे उच्च पद, सम्माननीय पदमा होस्, चाहे निम्नभन्दा पनि निम्न वर्गको मानिस होस्, चाहे धनी होस् वा विपन्न वा गरिब होस्, सबैको निम्ति त्यही खालको सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानमा तपाईंको निम्ति गम्भिर रूपमा पहल गरिरहनुहुने येशूको त्यस महान् तथ्यलाई गहिरिएर सोच्नुहोस्। यदि तपाईंले ख्रीष्टको जुवा बोकिरहनुभएको छ र तपाईंले येशूको बोझ बोकिरहनुभएको छ भने र उहाँ नै तपाईंको जीवित शिर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको चरित्रलाई तपाईंले चरितार्थ गरिरहनुभएको छ भने उहाँको काममा तपाईं गौरबसाथ संलघ्न हुनुहुनेछ।
२००

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat