Jul 19, 2024

स्वर्गको पवित्रस्थानमा रहेका चिजहरूको सफा वा शुद्धिकरण

SCRIPTURE READING — हिब्रू ९:२२-२३

“वास्तवमा, व्यवस्थाअनुसार रगतले प्राय: सब थोक शुद्ध पार्दछ, र रगत नबगाईकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमूनालाई शुद्ध पार्न विधिहरू चाहिए भने स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पऱ्याे।”
हिब्रू ९:२२-२३
पवित्रस्थान शुद्धिकरण वा सफा गर्नु भनेको के हो? पुरानो करारमा उल्लेखित पृथ्वीमा भएको पवित्रस्थान शुद्ध वा सफा गर्न वर्षेनी विशेष विधि अपनाइन्थ्यो। के स्वर्गको पवित्रस्थान पनि शुद्ध वा सफा गर्नुपर्दछ र? पृथ्वीमा भएको पवित्र स्थान र स्वर्गमा भएको पवित्रस्थानलाई शुद्ध वा सफा गर्नु आवश्यकताको बारेमा हिब्रू ९ले स्पष्टरूप र सरल तरिकाले सिकाइएको छ।
दुवै सकल र नकल पवित्रस्थान सफा वा शुद्ध गर्न विशेष विधिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस विधिमा रगतको मामिला थियो। पृथ्वीको पवित्रस्थानलाई सफा वा शुद्ध गर्न पशुको रगतको आवश्यकता थियो भने स्वर्गको पवित्रस्थानलाई सफा गर्न ख्रीष्टको रगतको आवश्यकता।
पवित्रस्थान शुद्ध गर्नु वा सफा गर्नु भनेको भौतिक अशुद्धता वा फोहरलाई हटाउने होइन। ती स्थानहरू पानीले होइन रगतले सफा गरिन्छ। त्यसकारण त्यसको अर्थ पापलाई सफा गर्नु हो वा पापको शुद्धिकरण हो। तर वास्तविकरूपमा भन्ने हो भने स्वर्गको र पृथ्वीको पवित्रस्थानसँग पापको मामिला कसरी जोडिएको छ त?
पौराणिक समयमा मानिसहरूका पापहरू पृथ्वीको पवित्रस्थानमा बलिको रगतले प्रतिकको रूपमा सारिन्थ्यो। वास्तविकरूपमा भन्ने हो भने पृथ्वीको पवित्रस्थानमा पाप सारिएको नभएर स्वर्गको पवित्रस्थानमा येशूको रगतले सारिएको थियो। पृथ्वीको पवित्रस्थानमा रहेको पापले गर्दा प्रदुषित भएकोले त्यसलाई शुद्धिकरण वा सफा गर्नुपर्ने जुन विधि अपनाइन्थ्यो त्यो प्रतिकको रूपमा हुन्थ्यो। स्वर्गको पवित्रस्थानको वास्तविक शुद्धिकरण वा सफा गर्नु भनेको त्यहाँ राखिएको पापका लेखाहरू हटाएर ती लेखाहरू सफा गर्नुपर्दथ्यो। प्रत्येक मानिसको जीवनको विवरण स्वर्गका खाता वा पुस्तकहरूमा लेखिएको हुन्छ। ती खाताहरूको लेखा परिक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ। कोही मानिस येशूको मृत्युले दिने क्षमाका फाइदाहरू विश्वास र पचात्तापद्वारा ग्रहण गरियो भने त्यस मानिसको खातामा रहेका पापका लेखाहरू येशूको रगतले सफा हुन्छ। स्वर्गका पुस्तकहरूको लेखापरिक्षणको आधारमा मानिसको अनन्त भविष्यको निर्धारण हुन्छ।
पापलाई शुद्ध गर्ने येशूको रगतको पूण्य कामले अन्तिम महान् दिनमा स्वर्गका पुस्तकहरूमा भएका पश्चातापी मानिसका पापका लेखाहरू सदाको निम्ति मेटिदिनेछ। त्यसैबला कसले मुक्ति पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ। येशूले आफ्नो पिता परमेश्वरसँग आफ्ना जनहरूको निम्ति केवल पूर्णरूपमा क्षमा र निर्दोषको फैसलाको लागि मात्र होइन आफूसँग सिंहासनमा बसेर उहाँको महिमामा सहभागि हुन अनुरोध गर्नुहुनेछ।
२०१

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat