Jul 20, 2024

अति प्राचिनको सामु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति

SCRIPTURE READING — दानिएल ७:१३

“राती मैले मेरो दर्शनमा हेरें, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मानिसको पुत्रजस्तै हुनुहुन्थ्याे। उहाँ ती अति प्राचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपस्थित गराइनुभयो।”
दानिएल ७:१३
जब येशू स्वर्गमा उक्लिनुभयो तब उहाँ त्यहाँ हाम्रो प्रधानपूजारी भएर काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। यस मामिलामा पावलले यसरी स्पष्ट गरेर बताउँदछन्, “ख्रीष्ट मानिसको हातले बनाएको पवित्रस्थानभित्र प्रवेश गर्नुभएन, जोचाहिँ साँचो पवित्रस्थानको नकल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो, र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित भइरहनुभएको छ।” हिब्रू ९:२४।
करिब अठार वर्षसम्म येशूले आफ्नो सेवाकार्य स्वर्गमा रहेको पवित्रमन्दिरको पहिलो कोठामा गरिरहनुभएको थियो। पश्चातापी विश्वासीहरूले क्षमा पाउन र परमेश्वरले ग्रहण गरुन् भनेर ख्रीष्टको रगतले निबेदन दिइरहेको थियो। त्यसको फलस्वरूप तिनीहरूले पापको क्षमा पाएका थिए, तर स्वर्गको पुस्तकहरूमा तिनीहरूका पापका लेखाहरू लेखि नै राखेको थियो। जसरी पृथ्वीको पवित्रस्थानमा वर्षको अन्तमा प्रायश्चितको विधि अनुसार प्रतिकको रूपमा पापहरू शुद्ध र सफा गरिन्थ्यो, त्यसरी नै मानिसहरूलाई दिइने मुक्तिको कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा अघि स्वर्गको पवित्रस्थानमा रहेको पुस्तकहरूबाट पापका लेखाहरू मेटाउन आवश्यक थियो। यो विधि २३०० दिन वा वर्षको अन्तमा समाप्त भएको थियो। भविष्यवाणी अनुसार २३०० वर्षको अन्तमा हाम्रा प्रधान पुजारी येशू ख्रीष्ट स्वर्गको पवित्रस्थानमा रहेको महापवित्र कोठामा पस्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले आफ्नो गम्भीर वा मुक्तिको कार्यको काम गर्न पस्नुभएको थियो- त्यो काम थियो पवित्रस्थानको शुद्धिकरण वा सफा।
महापवित्रस्थानलाई सफा वा शुद्ध गर्न हाम्रा प्रधान पूजारी हुनुभएर ख्रीष्ट पस्नुभएको दृश्य दानिएल ८:१४ मा उल्लेख गरिएको छ; अति प्राचिनकहाँ मानिसको पुत्र आउनुभएको विवरण दानिएल ७:१३ मा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रभु आफ्नो मन्दिरमा आउने भविष्यवाणी मलाकीले पनि गरेका थिए। यो घट्नालाई येशूले मत्ती २५ मा उल्लेखित दश कन्याको अर्तिकथामा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विवाहमा दुलाहा आउँदा त्यसबेला दश कन्याहरूमा थप तेल बोकेका पाँच कन्या दुलाहा भएको ठाउँमा भित्रिन पाएका थिए।
पवित्रस्थान शुद्धिकरण गर्नु वा सफा गर्नु भनेको छानविनको काम हुनु हो वा न्यायको काम अर्थात् कसले मुक्ति पाउँछ वा पाउँदैन त्यसको लेखापरिक्षणको काम। येशू दोस्रो पल्ट आउनु अगाडि नै यो काम गर्न आवश्यक थियो। आफ्नो जनहरूलाई उद्धार गर्न येशूले यो काम गर्नुपरेको थियो। जब उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ तब मानिसहरूका काम अनुसार पाउने इनाम उहाँसँग हुनेछ।
अन्तको दिनमा को मुक्ति पाउँछ र को मुक्ति पाउँदैन भन्ने गणनामा कुनै पनि मानिसको ओहोदा, पद, धन सम्पतिले मुक्ति पाउने मामिलामा एउटा रौँले पनि फरक पार्ने छैन। सर्वदृष्टि भएको परमेश्वरले आफ्ना भक्तजनहरूको शुद्ध, निश्कलङ्क, आदर्श नैतिक चरित्र छ र ख्रीष्टप्रति तिनीहरूको निरन्तर प्रेम तथा मोहको आधारमा स्वर्गको राज्यमा पठाउन योग्य ठहऱ्याउनुहुनेछ।
२०२

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat