Jul 21, 2024

सुरु गर्न इसारा

SCRIPTURE READING — दानिएल ८:१४

उनले मलाई भने, “दुई हजार तीन सय साँझ र बिहान लाग्नेछ, तब पवित्रस्थानको पून:अर्पण हुनेछ।”
दानिएल ८:१४
हामी सेभेन्थ-डे एडभेन्टिस्ट भएको हैशियतले भविष्यवाणीका गम्भीर र शङ्कल्पित विद्यार्थीहरू हुनुपर्दछ; जबसम्म पवित्रस्थानको बारेमा हामीलाई पूर्णज्ञान हुँदैन र वौद्धिकता हासिल गर्दैनौँ तबसम्म हामी आराम लिनुहुँदैन। हाम्रो वर्तमान स्थिति र कामलाई अत्याधुनिकरूपमा प्रकाश पार्न वा बुझाउन पवित्रस्थानको आत्मज्ञान धेरै आवश्यकता छ। यही ज्ञानले हामी थाहा पाउँछौं कि हाम्रा विगतको अनुभवमा परमेश्वरले त्रुटिरहित प्रमाण देखाउनुभएर हामीलाई अगुवाइ गर्नुभएको थियो। यसले १८४४ को महान् निराशको बारेमा व्याख्या गर्दछ। पवित्रस्थान शुद्धिकरण वा पुन:अर्पण गर्नु भनेको यस पृथ्वीरूपि पवित्रस्थान होइन (न त यरुशलेममा रहेको पवित्रस्थान हो किनकि त्यो त ध्वस्त भइसकेको थियो-अनुवादक)। दानिएलको भविप्यवाणी अनुसार पवित्रस्थानको पुन:अर्पण वा शुद्धिकरण भनेको यही पृथ्वी हो र येशू त्यसैको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर १८४४ मा अपेक्षा गरिरहेका इसाईहरूले जिकिर गरेका थिए र उहाँ नआउँदा तिनीहरूको दिमागमा ठूलो निराशको बादलले छाएको थियो र कतिपयले येशूमाथि विश्वास पनि त्यागेका थिए। तर वास्तविकरूपमा त्यस मितिमा स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानको पवित्र कोठाबाट महापवित्र कोठामा येशू जानुभएको थियो। उहाँ प्रधान पूजारी हुनुभएको हैशियतले त्यस मितिदेखि मुक्ति दिने कामको समापन सुरु गर्नुभएको थियो। यो स्वर्गदूतले अगमवक्ता दानिएललाई बताएकै अनुसार पूरा भएको थियो।
२३०० दिन वा वर्षहरूको भविष्यवाणीको सुरु जब राजा अहासुरले यरुशलेम र त्यहाँ रहेको मन्दिरलाई जिर्णोद्धार गर्न ई.पू. ४५७ को शरद ऋतुमा आदेश दिएका थिए। त्यस भविष्यवाणीको सुरु यस मितिदेखि लिएर दानिएल ९:२५-२७ का बाँकि भविष्यवाणीहरू ठिकठिक मितिमा पूरा भएको देखाउँदछ। सत्तरी हप्ता वा ४९० वर्षको समय विशेष गरेर यहूदीहरूको सन्दर्भमा दिएको थियो। तिनीहरू परमेश्वरमा पूर्ण समर्पित भएर उहाँको इच्छाअनुसार चल्ने किन नचल्ने भन्ने परिक्षणको समय तिनीहरूलाई दिइएको थियो। त्यो मिति त्यसबेला समाप्त भयो जब तिनीहरूलाई येशूलाई ठाडै अस्वीकार गरे र उहाँका चेलाहरूलाई सताए, र चेलाहरू सन् ३४मा प्रभुले दिनुभएको सुसमाचार सुनाउने आदेश यहूदीहरूबाट गैर यहूदी अर्थात् अन्यजाति वा राष्ट्रहरूमा फैलाउन सुरु गरे। २३०० वर्षहरूको भविष्यवाणीबाट ४९० वर्ष कटाउँदा १८१० वर्ष बाँकि रहेको थियो। सन् ३४देखि त्यो १८१० वर्षको अन्त सन् १८४४ मा भएको थियो। त्यही समयलाई तोकेर स्वर्गदूतले दानिएललाई भनेका थिए पवित्रस्थानको पून:अर्पण वा शुद्ध गरिनेछ।
पहिलो, दोस्रो, र तेस्रो स्वर्गदूतहरूको सन्देशहरू अनुसार हाम्रो विश्वास वा शिक्षा आधारित भएको ठिक थियो। विगतको समयमा भएका ऐतिहासिक स्मारकहरू कसैले हल्लाएर हल्लाउन सक्दैन। नर्क वा सैतानको मतियारहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरूको नाउँमा त्यस शिक्षालाई जगैदेखि भत्काउन केही हदसम्म प्रयास गरेर सफल भएको देखिएता पनि तिनीहरू पूर्णरूपमा सफल हुँदैन। सेभेन्थ-डे एडभेन्टिस्टहरूले अपनाएका सत्यका खम्बाहरू अनन्तको पहाड जस्तै अडिग भएर बसेका छन्। सैतान र उसका दूतहरूसँग मिलेर अनेकौँ इसाई भनाउँदा विद्वान् वा बाइबलका ज्ञाता भनेर दावी गर्नेहरूले हल्लाउन प्रयास गरेका थिए र गरिनै रहनेछन्। बाइबलमा उल्लेख गरेका भविष्यवाणीहरू ठिक भएको वा नभएको निरन्तररूपमा खोजतलास वा अनसन्धान गरेर सिकिनै रहन हामी सक्षम हुनुपर्दछ।
२०३

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat