Jul 22, 2024

हाम्रा आँखाहरू येशू ख्रीष्टमा दरो पारिराख्नु

SCRIPTURE READING — २ इतिहास २०:१२

“हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईं गर्नुहुन्न र ? किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठूलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौं, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईंतिर उठाउँछौं।”
२ इतिहास २०:१२
अगमवक्ता दानिएलले यसरी व्यक्त गर्दछन्, “जसै मैले हेरें, सिंहासनहरू बसालिए, र अति प्राचीन आफ्नै सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँका लुगा हिउँजस्तै सेता थिए, उहाँको शिरको केश ऊनजस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो, र त्यसका चक्काहरूमा दन्केको आगो थियो। उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारौँ हजारले उहाँको सेवा गर्थे; दश हजार गुणा दश हजार उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो, र पुस्तकहरू खोलिए।” दानिएल ७:९-१०।
अगमवक्ता दानिएललाई अत्यन्तै महान् र महत्त्वपूर्ण दर्शन देखाइएको थियो। पृथ्वीका न्यायकर्ताको सामु विभिन्न मानिसहरू र तिनीहरूको जीवनको समिक्षाको निम्ति उभिएका थिए। प्रत्येक मानिसलाई उसको काम अनुसार फल दिने निर्णायक फैसला हुँदै थियो। अति प्राचिन व्यक्ति परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। सबै जीवहरूको जीवनको स्रोत, व्यवस्था वा दश आज्ञाको मुहान् उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै न्याय अदालतको मूख्य आशनमा आशिन हुनुभएको थियो। पवित्र स्वर्गदूतहरू, उहाँका सेवक र साक्षी भएर उभिरहेका थिए। तिनीहरूको संख्या “तिनीहरूको संख्या लाखौँ र करोडौँ थियो।” प्रकाश ५:११। परमेश्वरबाट गर्ने निर्णायक र महत्त्वपूर्ण फैसलातिर तिनीहरूको नजर थियो। दानिएको यो दर्शन महत्त्वपूर्ण छ, “राती मैले मेरो दर्शनमा हेरें, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मानिसको पुत्रजस्तै हुनुहुन्थ्याे। उहाँ ती अति प्राचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपस्थित गराइनुभयो।” दानिएल ७:१३ यहाँ उल्लेख गरेको पृथ्वीमा हुने येशूको दोस्रो आगमन होइन तर स्वर्गमा अति प्राचिन तथा परमेश्वर पिताकहाँ जानुभएको थियो। येशूले परमेश्वरबाट प्रभुत्व, महिमा, राज्य र अधिकार पाउन आउनुहुन्छ। यी येशूले गर्नुहुने मध्यस्थताको कामको समापनमा उहाँलाई सुम्पिनेछ। २३०० दिन वा वर्षहरूको भविष्यवाणीको अन्त १८४४ मा हुने भएको येशूको आगमनको दृश्य दानिएललाई देखाइएको थियो, तर पृथ्वीमा उहाँको दोस्रो आगमन होइन। लाखौँ र करोडौँ स्वर्गदूतहरूको साथमा हाम्रा महान् प्रधानपूजारी स्वर्गमा रहेको पवित्रस्थानको महापवित्र कोठामा पस्नुभएर परमेश्वरको सामु खडा हुनुभएको थियो। उहाँ छानबिनको न्याय गर्न त्यहाँ जानुभएको थियो। क्रूसमा मानिसहरूको पापको निम्ति बलि हुनुभएको येशूलाई विश्वास गर्दै उहाँको मार्गमा हिँडिरहनेहरूको पक्षमा फैसला गर्न उहाँ त्यस स्थानमा पस्नुभएको थियो।
परमेश्वरका जनहरूको नजर अब स्वर्गको पवित्रस्थानमा दरो गरेर हेरिरहेका छन्। हाम्रो प्रधान पूजारीले उहाँका जनहरूको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। छिटै नै त्यो न्याय गर्ने काम वा हाम्रो पक्षमा बोल्ने काम समाप्त हुनेछ। स्वर्गको लेखामा हाम्रा नाउँअनुसार हाम्रो लेखाजोखा गरेर येशूलाई विश्वास गरेकोले हाम्रो पक्षमा न्याय दिलाइनेछ।
२०४

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat