Jul 23, 2024

हाम्रा लेखा वा विवरण अनुसार गरिने न्याय

SCRIPTURE READING — उपदेशक १२:१४

“किनकि हामीले गरेको हरेक काम, असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरासमेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ।”
उपदेशक १२:१४
अन्तिम प्रायश्चितको दिन वा येशूलाई विश्वास गरेर क्षमा पाएको अनुभव भएको दिन र छानबिनको न्यायमा परमेश्वरका जनहरू भनेर दावी गर्नेहरूको मात्रै मामिलाहरूको लेखा हेरिन्छ। दुष्ट र पापमै रमाउनेहरूको अन्तिम फैसला विशेष र अलग काम हो। यो पछि हुनेछ। स्वर्गका पुस्तकहरूमा मानिसहरूका नाम र कामहरू दर्ता गरिएको हुन्छ। त्यसैअनुसार तिनीहरूको बारेमा फैसला गरिन्छ।
त्यहाँ जीवनको पुस्तक हुन्छ। त्यसमा परमेश्वरको सेवाकार्यमा लाग्नेहरूको नाउँहरू हुन्छन्। येशूले लूका १०:३० मा यसरी किटानी गर्नुभएको छ, “तिमीहरूका नाउँहरू स्वर्गमा लेखिएकोले तिमीहरू आनन्दित होऊ।” आफ्ना विश्वासिलो र बफादार सहकर्मीहरूका नाउँहरू जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन् भनेर फिलिप्पी ४:३मा पावलले लेख्दछन्।
परमेश्वरको सामु सम्झनाको पुस्तक छ। मलाकी ३:१६ यस अवधारणालाई यसरी पुष्टि गर्दै कसको नाउँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ भनेर उल्लेख गर्दछ, “तब परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे, र परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँका नाउँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुट्ठामा उहाँकै उपस्थितिमा लेखियो।” मलाकी ३:१६। तिनीहरूका विश्वासका कामहरू, प्रेमका कामहरूको लेखा स्वर्गको पुस्तकमा दर्ता गरिएको हुन्छ। स्वर्गमा अर्को पुस्तक पनि छ। त्यसमा मानिसहरूका पापहरू दर्ता गरिएका हुन्छन्। मानिसहरूका गोप्य चाल र नियतहरू स्पष्टरूपमा त्यसमा लेखिएका हुन्छन्।
प्रत्येक मानिसको काम परमेश्वरको सामु लेखाजोखा गरिएको हुन्छ। प्रत्येक मानिसको नाउँको अर्को हरफमा तिनीहरूका दुष्ट र गलत कामहरू, तिनीहरूले बोलेका गलत बोलीहरू, प्रत्येक स्वार्थी क्रियाकलाप, गर्नु भनेर वचनचाहिँ दिने तर नगर्ने कामहरू, प्रत्येक गोप्य पाप, कपट र जालसाजी कदम लेखिएको हुन्छ। तिनीहरूमा परमेश्वरले पठाउनुभएका चेतावनी वा सच्याउन खोज्दा पनि नसचिने बानी, खेर फालिएका क्षणहरू, सुधारिन वा दक्षता बढाउने अवसरहरू पन्छाएका, असल र खराब प्रभाव पारिएकाहरू जसले गर्दा लामो समयसम्म नतिजा खप्नुपरेको हुन्छ, ती सबै एक एक गरेर स्वर्गदूतले पुस्तकमा दर्ता गरेका हुन्छन्।
यदि तपाईंको नाउँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा दर्ता भएको छ भने तपाईंको निम्ति सबै थोक असलै हुनेछ। तपाईंका गलत कामहरू, कमीकमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुनुहोस् र तिनीहरूलाई त्याग्न उत्सुक हुनुहोस्। तपाईंका गलत कामहरू र पापहरू न्यायको सामु आएतापनि येशूको रगतले तिनीहरू मेटियोस्।
२०५

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat