Jul 25, 2024

येशू भावना भावित हुनेहरूका पापहरू सदाको निम्ति नष्ट

SCRIPTURE READING — प्रकाश ३:५

“जसले जित्छ, त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ, र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिनेछैनँ। म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूका सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु।”
प्रकाश ३:५
जब न्यायको समयमा स्वर्गमा लेखाका पुस्तकहरू खोलिन्छ तब युगौँ युगदेखि येशूलाई विश्वास गर्नेहरूका नाउँहरू परमेश्वरको सामुन्ने पुनरावलोकनको निम्ति ल्याइन्छ। यस पृथ्वीमा रहेको पहिलो व्यक्तिदेखि पुस्तौँ पुस्तासम्मका र युगको अन्तमा जीवित रहनेहरूका मामिलाहरू हाम्रा अधिवक्ताले परमेश्वरको सामुन्ने पेश गर्नुहुनेछ। प्रत्येक नाउँ उल्लेख गरिएको हुन्छ, प्रत्येकको मामिला नजिकैबाट छानविन हुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कुनैका नाउँहरू अनुमोदन गरिएको हुन्छ भने कुनै अस्वीकार गरिनेछ। कुनै मानिसका पश्चाताप नगरेका र क्षमा नपाएका पापहरू लेखाको पुस्तकमा रहिरहेको हुन्छ भने उसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट हटाइन्छ, साथै तिनीहरूले गरेका असल कामका लेखाहरू पनि परमेश्वरको सम्झनाको पुस्तकबाट मेटिनेछ।
जो मानिसहरू देखावटी होइन हृदयदेखि नै पापको पश्चाताप गरि येशूको क्षमा दिने बलिदानलाई विश्वासद्वारा दावी गर्दछन् तिनीहरूका नाउँहरू स्वर्गमा रहेको जीवनको पुस्तकमा चढाइन्छ। तिनीहरू ख्रीष्टको धार्मिकतामा सहभागी भएका थिए, तिनीहरूको चरित्र परमेश्वरको व्यवस्था वा दश आज्ञाअनुसार तालमेल भएको भेटिएका थिए। तिनीहरूका पापहरू मेटिनेछन् र तिनीहरू अनन्त जीवनको निम्ति योग्य भएको ठहरिनेछ।
ईस्वरीय रक्षक र बिन्तिद्वारा हस्तक्षेप गर्नुहुनेले प्रत्येक येशूभक्तको मामिला परमेश्वरको सामु पेश गर्नुहुन्छ। तिनीहरूले विश्वासद्वारा येशूको रगतलाई बाजी राखेर पापमाथि विजय पाएका थिए र परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरेर पनि क्षमा पाएका थिए। तिनीहरू अदनको घरमा पुनर्स्थापित गर्न योग्य हुन्छन् र येशूकै राज्यमा आफूसँग शासन गर्न तिनीहरूलाई मुकुटहरू पहिऱ्याएको हुन्छ। जब आफ्ना जनहरूको निम्ति येशूले पहल गरिरहनुहुन्छ, तब त्यसैबेला सैतानले परमेश्वरका आज्ञा भङ्ग गर्नेहरूको खिलाफमा दोष दिइरहेको हुन्छ।
येशूले पापहरूप्रति आँखा चिम्लनुहुन्न, तर उहाँलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्नेहरूलाई उहाँले क्षमा दिनुभएको दावी गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता र पवित्र स्वर्गदूतहरूको सामु उहाँले आफ्नो घाइते हातहरू देखाएर क्षमा पाएका पापीहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, “तिनीहरूलाई तिनीहरूकै नाउँले म चिन्दछु। तिनीहरूका नाउँहरू जीवनको पुस्तकमा चढाइसकेको छ। अब तिनीहरूको बारेमा म यो जिकिर गर्दै भन्दछु कि “तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्।” प्रकाश ३:४। येशू भावनामा भावित भएर हिँड्नेहरू येशूको बारेमा ध्यान गरेर दिनदिनै विश्वासलाई अघि बढाउँछन्। तिनीहरूको दयालु र विश्वासीलो प्रधानपूजारी र उहाँको कामप्रति तिनीहरू ध्यानमग्न हुनसक्छ।
२०७

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat