Jul 29, 2024

येशूका सन्तहरूले संसारलाई न्याय गर्नेछ

SCRIPTURE READING — १ कोरिन्थी ४:५

“यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर वा कसैको न्यायकर्ता नहुनु (वा मूल्याङ्कन नगर्नु), प्रभु आउञ्जेल पर्ख। उहाँले अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ, र मानिसका हृदयका नियत तथा अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट आफ्नाे प्रशंसा पाउनेछ।”
१ कोरिन्थी ४:५
पहिलो पुनरुत्थान र दोस्रो पुनरुत्थानको बीचमा दुष्टहरूको न्याय गरिनेछ। त्यो न्याय सम्पन्न हुन हजार वर्ष लाग्दछ। दोस्रो आगमनपछि न्याय दुष्टहरूको बारेमा फैसला हुनेछ। यस मामिलामा दानिएलले यसरी घोषणा गर्दछन्, “ती अति प्राचीन आएर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूको पक्षमा इन्साफको घोषणा गरे, अनि समय आयो जब तिनीहरूले राज्य अधिकार गरे।” दानिएल ७:२२ ।
यस समय परमेश्वरको निम्ति धर्मीजनहरू राजा र पूजारीहरू भएर राज गर्नेछन्। प्रकाशको पुस्तकको लेखकले प्रकाश २०:४ मा आफूले देखेको दर्शन यसरी व्यक्त गर्दछन्, “तब मैले सिंहासनहरू र त्यसमाथि बस्नेहरूलाई देखें, जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तब येशूका गवाहीको निम्ति र परमेश्वरका वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू, र त्याे पशु र त्यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्यस पशुको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखें। तिनीहरू फेरि जीवित भए, र तिनीहरूले ख्रीष्टसँग एक हजार वर्षसम्म राज्य गरे।” प्रकाश २०:४ । यही नै समय हो जुन पावलले १ कोरन्थी ६:२,३ मा यो उल्लेख गर्दछन्, “सन्तहरूले संसारको न्याय गर्नेछन्।” येशूसँगै एक भएर तिनीहरू दुष्टहरूको बारेमा फैसला गर्नेछन्। सन्तहरूकै इजलासमा बाइबलको नीतिमा दुष्टहरूको कामलाई तुलना गरिनेछ। यस संसारमा भौतिक जीवन बिताएको समयमा प्रत्येक मानिसको काम नै निर्णायक भएर उसको बिपक्षमा न्याय गरिनेछ। दुष्टहरूले तिनीहरूका काम अनुसार दण्ड पाउनुपर्ने फैसला हुन्छ। तिनीहरूको फैसला मृत्युको पुस्तकमा तिनीहरूको नाउँको अगाडि लेखिएको हुन्छ।
येशूलाई विश्वास गरेको कारणले हामीले गरेका पापहरूको आरोप हाम्रो विरुद्धमा लगाएको हुँदैन। तर प्रेमको परमेश्वरसँग मिलेर हामीले असल काम र आदर्श र उच्चकोटीका कामहरू अवसर पाए पनि वेवास्ता गर्दा त्यो हाम्रो खिलाफमा फैसला गरिनेछ। हाम्रा चरित्रमा भएका कमीकमजोरी र खोटहरूलाई हामीले हेर्नेछौं। चाहे इसाई भनेर दावी गर्ने नै किन नहुन्, परमेश्वरको आत्मज्ञान र ज्योति पाउने र परमेश्वरका सम्पत्तिहरूलाई हिफाजत गर्न जिम्मा दिएकाहरूले जानाजानी वेवास्ता र लापर्वाही गरेर चल्नेको खिलाफमा पनि तिनीहरू फैसला हुनेछ। तिनीहरू इसाई हुँ भनेर दावी गरेका थिए तर तिनीहरूले विश्वासघात गरेका थिए वा येशू भावना विपरित चलेर येशूको बेइज्जत गरेका थिए।
ख्रीष्ट र उहाँका जनहरू बसेको इजलासले सैतान र उसका दुष्ट दूतहरूको पनि फैसला गर्नेछन्। यसबारे पावलले ठोकुवा गरेर नै व्यक्त गर्दछन्, “के हामीले स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौं भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन र?” १ कोरन्थी ६:३ रूपान्तरित। त्यसबखत सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले सैतानबाट यो माग गर्नुहुनेछ, “तिमी मेरो विरुद्धमा किन लाग्यौ? मेरो राज्यका जनहरूलाई तिमीले किन लुट्यौ वा भड्कायौ?” पापको स्रस्तासँग त्यसको केही जवाफ हुनेछैन। परमेश्वरको विरुद्धमा जाने कुनै पनि बहाना उसले पेश गर्न सक्दैन। सबैको मुख टालिनेछ र सारा विद्रोही स्वर्गदूतहरू अमुक भएर खडा हुनेछन्।
२११

previous
अघिल्लो
अर्को
previous
chat