के तपाईं शान्तिको खोजिमा हुनुहुन्छ?

बाइबल पढ्नुहोस्। किनभने बाइबलले मात्र तपाईंलाई शान्तिको मुहानसँग जोडिदिन्छ। शान्ति बाहिरका सुख सुविधा र भौतिक कुराहरूमा होइन तर मनमा हुन्छ र त्यो शान्तिको मुहान परमेश्वरबाट हामीमा बहेर आउँछ।

hindu
चमत्कारको दिन

चमत्कारको दिन

क्षमा ग्रहण

क्षमा ग्रहण

परमेश्‍वरका विशेष मानिसहरू

परमेश्‍वरका विशेष मानिसहरू

मेरो पीडाको लागि न्याय

मेरो पीडाको लागि न्याय

health
logo

स्वस्थ छनोटहरूले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ ।

buddhist
एउटा अझै असल भविष्य

एउटा अझै असल भविष्य

के येशूले सहायता गर्न सक्‍नुहुन्छ

के येशूले सहायता गर्न सक्‍नुहुन्छ

तपाईंको अनन्तको घर प्राप्ति

तपाईंको अनन्तको घर प्राप्ति

दुःखको बोध गर्ने

दुःखको बोध गर्ने

health
logo

के तपाईं शान्तिको खोजिमा हुनुहुन्छ?

other
चमत्कारको दिन

चमत्कारको दिन

क्षमा ग्रहण

क्षमा ग्रहण

परमेश्‍वरका विशेष मानिसहरू

परमेश्‍वरका विशेष मानिसहरू

मेरो पीडाको लागि न्याय

मेरो पीडाको लागि न्याय

सम्पर्क

हामीलाई फोन गर्नुहोस् अथवा तपाईंको सही सम्पर्क नम्बर हामीलाई सन्देशमा पठाउनुहोस्। तपाईंको अध्ययनमा हामी सक्दो सहयोग दिनेछौं।

phone+977 9820740424
mailinfo@jeewitbachan.com

© Copyright 2024 Jeewitbachan.com