लोकप्रिय विधाहरू

भिडियोहरू

बाइबलबाट उत्तरहरू

पुस्तकहरू

वृत्तचित्रहरू

बाल कार्यक्रम

स्वास्थ्य

बाइबल अध्ययन

AWR

Download App
Phone hand

तपाईसँग भएको मोबाइलद्वारा परमेश्वरको अगुवाइ अनुभव गर्नको लागि जीवित वचन एप सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस्।

डाउनलोड एप

apple-storegoogle-play

विशेष भिडियोहरू

;

बाइबल विषयहरू

मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ ?

book
अध्यायहरू“मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोलें तापनि ममा प्रेम छैन भने, म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइँ-झ्याइँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमवाणी बोल्ने शक्ति होला, र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकूँला, र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेमचाहिँ छैन भने म केही पनि होइन।”
पढ्नुहोस्
ellipse

लोकप्रिय पुस्तकहरू

Jesus

बाइबल कथाहरूबाट पाठहरू

book

तिसवटा बाइबल पाठहरू

डाउनलोड एप

सित्तैमा आउने जीवित वचन एपका साथ तपाईंको हातमा भएको मोबाइलद्वारा तपाईंले परमेश्वरको अगुवाइ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।

apple-storegoogle-play
download app
messenger