सुन्नुहोस्

headphone

अडियो बाइबल

ripple
listen-man

अडियो पुस्तकहरू

डाउनलोड एप

सित्तैमा आउने जीवित वचन एपका साथ तपाईंको हातमा भएको मोबाइलद्वारा तपाईंले परमेश्वरको अगुवाइ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।

apple-storegoogle-play
download app
chat