प्रेरणा दिने पुस्तहरू पढ्नुहोस् ।

शबाथ स्कूल
हाल चलिरहेको पुस्तक

sabbath-book
hand
read1

मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ ?

read3

बाइबल कथाहरूबाट पाठहरू

बाइबल विषयहरू

Download App
Phone hand

तपाईसँग भएको मोबाइलद्वारा परमेश्वरको अगुवाइ अनुभव गर्नको लागि जीवित वचन एप सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस्।

डाउनलोड एप

apple-storegoogle-play

लोकप्रिय पुस्तकहरू

शबाथ स्कूलको किताबहरु

messenger