प्रेरणा दिने पुस्तहरू पढ्नुहोस् ।

शबाथ स्कूल
हाल चलिरहेको पुस्तक

मर्कूसको पुस्तक

sabbath-book
hand
read1

मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ ?

read3

बाइबल कथाहरूबाट पाठहरू

बाइबल विषयहरू

the gift of speaking another language

जब स्वर्ग चूप रहन सकेन

the gift of speaking another language

येशूबाट एउटा प्रेम पत्र

the gift of speaking another language

अन्य भाषा बोल्ने वरदान

the gift of speaking another language

के मृतकहरू बोल्न सक्छन्?

the gift of speaking another language

पापको निम्ति एउटै उपाए

the gift of speaking another language

वर्तमानको सत्यता

the gift of speaking another language

प्रेमले गरेको परिवर्तन

the gift of speaking another language

त्रिएक परमेश्‍वर १+ १+ १=१

background

तपाईसँग भएको मोबाइलद्वारा परमेश्वरको अगुवाइ अनुभव गर्नको लागि जीवित वचन एप सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस्।

डाउनलोड एप

apple-storegoogle-play
Phone hand

लोकप्रिय पुस्तकहरू

the gift of speaking another language

आशिषको डाँडाबाट उपदेश

the gift of speaking another language

परमेश्वरको अद्‍‌भुत प्रेम

the gift of speaking another language

महान् विवाद अन्धकारदेखि ज्योतिमा

the gift of speaking another language

महान् विवाद नयाँ देशमा ज्योति

the gift of speaking another language

महान् विवादको अन्त

the gift of speaking another language

मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ ?

the gift of speaking another language

युगानुयुगको चाहना

the gift of speaking another language

शान्तिको बाटो

शबाथ स्कूलको किताबहरु

मर्कूसको पुस्तक

मर्कूसको पुस्तक

महान् विवाद

महान् विवाद

भजनसंग्रहको पुस्तक

भजनसंग्रहको पुस्तक

परमेश्वरको मिसन वा लक्ष्य-मेरो पनि मिसन वा लक्ष्य

परमेश्वरको मिसन वा लक्ष्य-मेरो पनि मिसन वा लक्ष्य

एफिसीहरूलाई

एफिसीहरूलाई

विश्‍वब्रम्हाण्डबाट तीन सन्देशहरू

विश्‍वब्रम्हाण्डबाट तीन सन्देशहरू

येशू नआउञ्‍जेल उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन

येशू नआउञ्‍जेल उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन

मृत्यु के हो?: मरण वा देहान्त र भविष्यको आशा

मृत्यु के हो?: मरण वा देहान्त र भविष्यको आशा

येशूसँग अग्निपरीक्षामा

येशूसँग अग्निपरीक्षामा

उत्पत्ति

उत्पत्ति

आजका अन्तिम दिनहरूको लागि: हिब्रूको पुस्तकबाट सन्देश

आजका अन्तिम दिनहरूको लागि: हिब्रूको पुस्तकबाट सन्देश

व्यवस्थाको पुस्तकमा वर्तमान तथा समयसापेक्षित सत्य

व्यवस्थाको पुस्तकमा वर्तमान तथा समयसापेक्षित सत्य

प्रभु येशूमा विश्राम

प्रभु येशूमा विश्राम

प्रतिज्ञा: परमेश्‍वरको अनन्तको करार

प्रतिज्ञा: परमेश्‍वरको अनन्तको करार

यशैया

यशैया

chat