audio bible

बाइबल

पूर्ण परिवर्तन, प्रार्थनाका उत्तरहरू, समस्याहरूका समधान प्रेरणा भएका सन्देशहरूद्वारा पाउनको निम्ति सुन्नुहोस् – तपाईंको जीवनको लागि एक बुँदा सङ्‌कल्प।

एलेन जि. व्हाइट लेखक
अध्यायहरु
अडियोप्रकार
अध्यायहरू
chat